Privacy verklaring

Privacy in de orthodontie

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt. Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, deze niet verloren raken en ook niet in onbevoegde handen komen. Alleen personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt hebben toegang tot de gegevens, maar slechts alleen tot de gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is twintig jaar. Het kan voorkomen dat gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Een verzoek tot langer bewaren kan ook van de patiënt uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een kopie van deze gegevens verzoeken. Als de patiënt van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan de patiënt vragen deze te corrigeren. De patiënt kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. De patiënt kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten

Elke patiënt heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Tevens verwijzen wij u naar onze pagina klachtenregeling.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de gegevens die door u worden opgegeven in het kader van de gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. We kunnen onderstaande gegevens verwerken:

– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Publicatie

We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden behalve wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contactformulier

Wanneer u een formulier op de website invult of ons via een andere weg benadert, worden de gegevens die u ons stuurt niet langer bewaard als nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van het verzoek of de gestelde vraag.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Google Analytics cookies

We maken gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen van bezoekers op onze website zoals bijvoorbeeld IP-adres, het tijdstip van bezoek, de pagina die bezocht wordt en enkele andere gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse op het gebied van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden anoniem verwerkt, zijn niet te herleiden naar personen en worden ook niet gedeeld met Google en/of derden.

Session cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij bezoekers herkennen bij een nieuw bezoek op de website. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor we u tijd besparen en een prettiger gebruik van onze website kunnen bieden. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Facebook

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Facebook Pixel”dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. De informatie overgebracht naar en door Facebook wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Whatsapp

Patiënten hebben de mogelijkheid om te communiceren met onze praktijk via Whatsapp. Whatsapp data wordt door onze praktijk niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en, vrijwel zonder uitzondering, dagelijks verwijderd.

Inzage en wijzigen van gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of inzage in de gegevens die we van u bewaren kunt u altijd contact met ons opnemen.