Veelgestelde vragen

Een samenvatting van de meest gestelde vragen

Algemene vragen

Wanneer kunt u met orthodontie beginnen?

U kunt op elke leeftijd met orthodontie beginnen; voor het einde van de wisseling is het soms verstandig behandeling nog even uit te stellen; eventueel stuurt de tandarts u toch al door om de orthodontist de gelegenheid te geven de situatie enige tijd te volgen en de exacte timing te kiezen.

Tot welke leeftijd is een beugelbehandeling mogelijk?

In principe kunnen beugelbehandelingen tot elke leeftijd worden gedaan. Ook bij volwassenen is het heel goed mogelijk om het gebit met beugels recht te zetten. Wel is het zo dat de kwaliteit van gebit, tandvlees en kaakbot voldoende goed moet zijn voor een orthodontische behandeling. Bovendien kan een afwijkende stand van de kaken bij volwassenen niet meer met beugels worden gecorrigeerd. Volwassenen groeien namelijk niet meer. Een afwijkende kaakstand kan echter nog wel door de kaakchirurg operatief gecorrigeerd worden.

Moet u eerst alles gewisseld hebben voordat u een beugel kunt krijgen?

Nee, het is lang niet altijd nodig te wachten totdat alles is gewisseld voordat u een beugel kunt krijgen. Voor een vaste beugel is het wel vaak nodig dat alles – of bijna alles – is gewisseld. Maar dikwijls moet eerst de stand van het onder- en bovengebit ten opzichte van elkaar met uitneembare beugels worden gecorrigeerd. Meestal gebruikt de orthodontist hiervoor ‘blokbeugels’ en buitenbeugels. Deze beugels kunnen in de regel het best worden gebruikt als de wisseling nog niet ten einde is. Wanneer er namelijk wordt gewacht tot alles is gewisseld, bestaat de kans dat de kaakgroei bijna is afgelopen. Dan wordt het moeilijk om de stand van het onder- en bovengebit ten opzichte van elkaar alsnog met beugels goed te krijgen.

Hoe duur is een orthodontische behandeling?

De kosten van een orthodontische behandeling hangen af van het soort behandeling. Hierover kan na een eerste consult vaak al wel een indicatie worden gegeven. Pas nadat er wordt gekozen voor behandeling, wordt er na het uitgebreide onderzoek een schriftelijk individueel kostenoverzicht meegegeven en besproken.

Verschillende soorten beugels

Wanneer heeft u een uitneembare beugel nodig en wanneer een vaste?

Iedere beugel heeft zo zijn eigen toepassingsmogelijkheid. In het algemeen is een uitneembare beugel vaak meer geschikt om groepen tanden en kiezen te verplaatsen. Zo wordt bijvoorbeeld met een uitneembare beugel als een ‘blokbeugel’ het hele bovengebit naar achteren en het hele ondergebit naar voren verplaatst.

Vaste beugels zijn meestal meer geschikt om individuele tanden en kiezen te verplaatsen. Aan de hand van gebitsscans en röntgenfoto’s beoordeelt de orthodontist met welke beugel hij een gebitsafwijking het best kan corrigeren.

Vanaf welke leeftijd zijn Aligners (onzichtbare beugels) mogelijk?

Onzichtbare beugels zijn een veilige en effectieve manier om het gebit te verbeteren. Het is echter belangrijk voor kinderen om tijdens de behandeling voldoende coöperatief en gemotiveerd te zijn. Bovendien moet de behandeling worden gestart op een leeftijd waarop kinderen verantwoordelijk genoeg zijn om er gedisciplineerd mee om te kunnen gaan.

Orthodontist en tandarts

Sommige tandartsen maken zelf ook beugels. Waarom kan de beugelbehandeling niet door mijn eigen tandarts worden gedaan?

In Nederland mogen tandartsen alle tandheelkundige behandelingen doen. Dus ook alle operaties in de mond en alle beugelbehandelingen. In de praktijk is het echter zo dat de meeste tandartsen hun eigen grenzen kennen. Zo zullen tandartsen, die zelf beugelbehandelingen doen, meestal geen al te ingewikkelde gebitsafwijkingen behandelen.

Het is voor de gemiddelde tandarts namelijk ondoenlijk alle kennis en kunde te beheersen die de orthodontist in de vierjarige fulltime specialistenopleiding na de tandartsstudie heeft opgedaan. Bovendien is het voor een tandarts onmogelijk de vele ontwikkelingen in de orthodontie bij te houden naast alle ontwikkelingen in de tandheelkunde.

Hoe wordt men orthodontist?

Om orthodontist te worden, moet je eerst tandheelkunde hebben gestudeerd. Deze studie tandheelkunde duurt zes jaar. Hierna kun je aan de universiteiten van Amsterdam, Groningen en Nijmegen de specialistenopleiding tot orthodontist volgen. Dat is een vierjarige opleiding. Na afronding van de specialistenopleiding wordt de orthodontist geregistreerd in het erkende specialistenregister. In totaal moet je dus minstens 10 jaar aan de universiteit studeren voordat je orthodontist bent.

Als u een beugel van de orthodontist heeft, is het dan nog nodig om naar de tandarts te gaan?

Jazeker. Het is zelfs heel belangrijk dat u tijdens de beugelbehandeling bij uw eigen tandarts onder controle blijft. Voor de behandeling van gaatjes en tandvleesontstekingen. Tevens adviseren wij u om met regelmaat voor een gebitsreiniging naar de preventie assistente  van de tandarts te gaan. Veel tandartsen hanteren het “gewoon gaaf” protocol en komen kinderen iedere 3 maanden met een beugel om te laten reinigen. Kinderen onder de 18 jaar krijgen deze behandeling volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

De behandeling

Ik heb gehoord dat er soms kiezen moeten worden getrokken voor een beugelbehandeling. Waar is dat goed voor?

Vaak moet de orthodontist ruimte maken om scheve tanden met een beugel recht te kunnen zetten. In veel gevallen kan dat met behulp van een buitenboordbeugel. Maar soms kan er met een buitenboordbeugel niet genoeg ruimte worden gemaakt. In dat geval kan de orthodontist vaak nog wel voldoende ruimte maken door kiezen te trekken.

Aan de hand van gebitsmodellen en röntgenfoto’s beoordeelt de orthodontist of het echt nodig is om kiezen te trekken en zo ja welke hij dan het best kan trekken. Deze behandeling zal dan via een doorverwijzing van de orthodontist door de tandarts of kaakchirurg worden uitgevoerd.

Ik heb een tand die maar niet wil doorkomen. Deze tand moet worden ‘vrijgelegd’. Wat houdt dat in?

Als een tand niet uit zichzelf wil doorbreken, moet deze wat extra geholpen worden. Dat doen we in overleg met de kaakchirurg.

Doet een beugel pijn?

Per persoon verschilt het hoeveel last u van uw beugel kunt hebben. Als u net een beugel hebt gekregen, kunt u er vooral de eerste twee nachten last hebben. Eventueel kunt u pijnstillers gebruiken (bijvoorbeeld paracetamol). Als u veel last van uw tanden heeft met kauwen, kunt u tijdelijk zacht voedsel eten (zoals brood zonder korst, pap en soep).

Na een dag of twee neemt de last doorgaans snel af. De meesten hebben een week nodig om goed aan de beugel te wennen. Het praten en slikken met de beugel gaat dan steeds beter. Als u goed doorzet, heeft u er daarna meestal weinig last meer van.

Telkens als de orthodontist de beugel heeft bijgesteld, kunnen de tanden wel weer even een paar dagen gevoelig zijn. Maar over het algemeen heeft u er veel minder last van dan de eerste keer.

Wat houdt een operatieve kaakcorrectie in?

Bij een operatieve kaakcorrectie corrigeert de kaakchirurg de stand van de kaken door middel van een kaakoperatie. Zo’n behandeling wordt meestal een osteotomie genoemd. De operatie wordt in de regel pas na de groeiperiode gedaan. In het kort komt de behandeling erop neer dat de orthodontist het gebit eerst met een vaste beugel (‘plaatjesbeugel’) rechtzet. Daarna plaatst de kaakchirurg de onder- en bovenkaak operatief in de goede stand. Deze operatie gebeurt onder narcose. De operatie gebeurt van binnenuit. In het algemeen zijn er dus na de operatie geen littekens in het gezicht te zien. Na de operatie blijft de beugel meestal nog enige tijd in de mond om het onder- en bovengebit zo goed mogelijk op elkaar te plaatsen. De metalen schroefjes waarmee de kaken tijdens de operatie zijn vastgezet, verwijdert de kaakchirurg gewoonlijk een half jaar later.

Doet het pijn als een vaste beugel eruit wordt gehaald?

Nee, daar voel je zelfs bijna niets van. Bij het eruit halen van een vaste beugel verbuigt de orthodontist met een speciale tang de metalen plaatjes die op de tanden zitten een klein beetje. De lijm laat dan meteen los. Meestal is een vaste beugel eruit voor je er erg in hebt. De meeste tijd gaat zitten in het schoonmaken van de tanden en kiezen.

Vragen van volwassenen

Hoe lang duurt het dragen van een beugel gemiddeld?

Dit is een lastig te beantwoorden vraag omdat bij volwassenen nogal eens voor een compromis gekozen wordt waardoor een behandeling juist wat korter is dan bij kinderen (dus korter dan 2 jaar). Soms wordt juist gekozen voor een “alles uit de kast” behandeling die dan weer langer duurt. Het verplaatsen van tanden en kiezen is echter onafhankelijk van de leeftijd.

Wordt het vergoed door de verzekering?

Alleen wanneer er sprake is van een ernstige afwijking met medische indicatie wordt een beugel soms uit de basisverzekering vergoed.

Tot welke leeftijd kan ik een beugel laten zetten?

In principe is er geen leeftijd grens. De belangrijkste voorwaarde is echter dat het tandvlees en de te verplaatsen tanden en kiezen gezond zijn.

Zijn er veel volwassenen die naar de orthodontist gaan, of ben ik de enige?

U bent beslist niet de enige! Steeds meer volwassenen kiezen voor een beugel. In sommige praktijken vormt deze groep bijna de helft van de patiëntenpopulatie.

Welke problemen kan een beugel oplossen?

In veel gevallen wordt een onregelmatig staand gebit rechtgezet, waardoor dit er mooier en verzorgder uitziet en waardoor de verzorging ook gemakkelijker wordt. Echter, ook (ernstige) kauwproblemen zijn vaak op te lossen; alleen betreft dit vaak een behandeling waarbij ook de hulp van een kaakchirurg en/of implantoloog of parodontoloog nodig is.

Zijn er ook beugels die minder goed zichtbaar zijn?

Jazeker. In onze praktijk werken we met:

  • Witte brackets (blokjes) in plaats van de gebruikelijke metalen brackets.
  • Aligners, dit zijn een soort hoesjes die om de gehele tandboog geplaatst worden. Zie meer informatie het kopje behandeling de onzichtbare beugel.

Over afspraken

Ik heb een koortslip, kan mijn afspraak doorgaan?

In geval van een koortslip kunt u wel behandeld worden, maar het kan voor patiënt pijnlijk zijn.  Heeft u een afspraak gepland en heeft u een koortslip? Bel ons dan even voor een nieuwe afspraak.

Hoe verzet of annuleer ik een afspraak?

U kunt afspraken kosteloos annuleren of wijzigen tot 24 uur voor de afspraak. Wij brengen kosten in rekening indien de afspraak later dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd, gewijzigd of niet wordt nagekomen. U kunt uw annulering of wijziging van uw afspraak telefonisch, per mail of WhatsApp aan ons doorgeven. Als u op tijd belt of mailt kunnen wij nog iemand anders helpen.

Overstappen

Kan ik zomaar overstappen van de ene orthodontist naar de andere?

Bent u verhuisd en heeft u of uw kind al een beugel? Wij kunnen mogelijk de actieve behandeling overnemen. Hiervoor dient u eerst een afspraak met ons te plannen. Vervolgens zullen wij overleg hebben met uw huidige orthodontist of tandarts.

Het is niet gebruikelijk om een lopende behandeling over te nemen. Iedere orthodontist of tandarts hanteert zijn eigen behandeltechnieken. Het kan ook zijn dat er een ander soort slotjes door ons gebruikt wordt.

Bij een overname starten wij met het maken van nieuwe röntgenfoto’s en ontvangen wij graag het studiemodel evenals de foto’s die gemaakt zijn aan het begin van uw behandeling. Op basis van deze informatie kunnen wij met u bespreken wat de mogelijkheden zijn, de kosten en de duur van de resterende behandeling.

Second opinion

Kan ik zomaar een second opinion aanvragen?

Bent u ergens anders onder behandeling maar wilt u graag een second opinion? Maak dan eerst met ons een (telefonische) afspraak en vertel ons waarom u dit wenst.

Graag ontvangen wij bij een mogelijke vervolgafspraak zo veel mogelijk gegevens om u een goed advies te kunnen geven. Hiervoor zijn de (röntgen)foto’s en studiemodellen nodig. Deze kunt u bij uw huidige zorgverlener opvragen. Tijdens het consult vertellen we onze mening. Deze zullen wij ook, na uw goedkeuring, delen met uw zorgverlener.

Kosten

De kosten van een second opinion staan op de pagina tarieven en vergoedingen.

U moet rekening houden dat wij na een second opinion niet vanzelfsprekend de behandeling mogen overnemen of een behandeling kunnen starten. Dat is wettelijk zo geregeld. Neemt u na het horen van onze mening het besluit dat u wilt overstappen, dan zult u naar een andere orthodontist of tandarts moeten om de behandeling voort te kunnen zetten.

Veelgestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen over orthodontie en de orthodontist.